Siv_Jackie2

Grundutbildning

Besökshund
HundAssisterad Aktivitet

Besökshund startar med ett lämplighetstest. Efter Besökshundsutbildningen kan du fortsätta att studera till Terapihund/Vårdhund eller Skolhund.
1500 kr L-test + 12 200 kr Kursavgift

Robin2

Fortsättning

Terapihund / Vårdhund
HundAssisterad Terapi

Vårdhund eller Terapihund kan du studera till efter slutförd Besökshundsexamen för att arbeta målinriktat på remiss.
15 375 kr Kursavgift

läshund

Fortsättning

Skolhund
HundAssisterad Pedagogik

Skolhund kan du studera till efter slutförd Besökshundsexamen. Extra lämplighetstest tillkommer för arbete med barn under 13 år.
1 500 kr L-test + 15 375 kr Kursavgift