Terapihund – HundAssisterad Terapi

Fortbildning
Utbildningens mål är att utbilda hundteam till målinriktade interventioner med deltagare som ska dokumenteras och utvärderas.

Kursstarter i datumordning

HundAssisterad Terapi – HAT

Terapihund / Vårdhund

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt standard för att examinera sig som Vårdhundsteam skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, skola och omsorg m.m. Förkunskaps krav för att gå utbildningen för hundföraren är genomförd två års gymnasieutbildning för terapihund. För vårdhund krävs två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg. Lämplighetstester och examinering skiljer sig åt mellan Terapihund och Vårdhund. I övrigt deltar man på samma utbildning. Vid frågor maila oss på: info@terapihundskolan.se

Förkunskapskrav
Besökshundsexamen
2 års genomförd gymnasieutbildning
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Ladda ner kursinformation
Klicka på iconen eller här

Kursavgift – 15 375 kr
Priserna inkluderar ej hyra av utbildningstäcke samt kurslitteratur

Diplomeringsavgift – 3125 kr (inklusive id-handlingar)

För skräddarsydd examen – be om offert

Terapihund/Vårdhund (skolhund) – Stockholm

Introduktion Skolhund: 26/3
Kursdatum: 27-28/3, 24-25/4, 22-23/5,  25/9
Diplomering 4 december

Stockholm

Terapihund/Vårdhund (skolhund) – Göteborg

Introduktionsdag  Skolhund 5/5
Kursdatum: 6- 7/5, 17-18/6, 25-26/8, 28/10
Diplomering v.1 2019

Göteborg